EN
partnerteknik@partnerteknik.com
+90 216 361 42 05 (Pbx)
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:17 Partner Plaza 34779 Ataşehir / İstanbul
LOGIN


KVKK
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır. 

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. , iş görüşmesi, iş başvurusu, işe alım süreci, işin devamı süresince tarafınızca paylaşılan gerekli ve zorunlu kişisel verileri;

1.İş kanunu mevzuatı ve diğer mevzuatların getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
2.İşe başvurusu, işe alım süreci, işin devamının yürütülmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
3.İşe giriş ve devamı için SGK’ya veya bildirilmesi zorunlu olan yetkili kurumlara bilgilendirme yapılabilmesi,
4.Diğer idari kurum ve kuruluşlara mevzuattan doğan zorunluluk kapsamında bilgi verilmesi,
5.PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. nin sair faaliyetleri hakkında işçiye veya çalışana bilgi verilmesi ve kurumsal iletişimin sağlanması,
6.PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. her türlü yasal mevzuatlara göre faaliyetini yürütmesi için gerekli olan hukuki, mali, finansal ve idari işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması, 
7.Bilgi güvenliği sürecinin yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması,
8.Talep ve şikayetlerin alınması, yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması,
9.Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve bilgilendirilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. söz konusu kişisel verileri ve/veya özel nitelikli verileri; ilgili kişinin açık rızasının alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla veya ilgili kişi tarafından doldurulan form üzerinden işlemektedir. 

Söz konusu kişisel veriler; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,  ilgili mevzuat gereği ve diğer idari kurumlardan talep edilmesi, eğitim faaliyetlerine katılımının sağlanması,  kurumsal iletişimin sağlanması, iş kaydı işlemlerinin yürütülmesi, PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. nin faaliyeti kapsamında gerekli olan hukuki, mali, finansal ve idari işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması amaçları ile, İş Kanunu ve sair mevzuata göre yetkili olan diğer kurumlarla, şirketin faaliyetlerini yürütmek için birlikte çalıştığı sözleşmeli muhasebecisi ile şirketin sözleşmeli avukatı ile sözleşmeli iş güvenliği şirketi ve şirketin bilgi işlem departmanı ile paylaşılabilecektir. 

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. nin işlediği kişisel veriler mevzuatlar çerçevesinde işleme amacının ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinden sonra imha edilmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, tarafınızca düzenlenecek dilekçe aracılığı ile;

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Özgür Sokak No: 17 Partner Plaza  Ataşehir – İstanbul

 adresine yazılı olarak veya partnerteknik@partnerteknik.com  adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.  

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni sunulan hizmetlerin farklılaşması, yeni hizmetlerin sunulması ve yasal mevzuatlardan kaynaklı olarak revize edilmesi durumunda değiştirilecektir. 

Saygılarımızla. 

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.


MERKEZ OFİS

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:17 Partner Plaza 34779 Ataşehir / İstanbulpartnerteknik@partnerteknik.com


T : +90 216 361 42 05 (Pbx)
F : +90 216 372 64 87
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.


HIZLI MENÜTüm Hakları Partner Teknik Tarafından Saklıdır. © 2020
EN
KVKK


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır. 

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. , iş görüşmesi, iş başvurusu, işe alım süreci, işin devamı süresince tarafınızca paylaşılan gerekli ve zorunlu kişisel verileri;

1.İş kanunu mevzuatı ve diğer mevzuatların getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
2.İşe başvurusu, işe alım süreci, işin devamının yürütülmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
3.İşe giriş ve devamı için SGK’ya veya bildirilmesi zorunlu olan yetkili kurumlara bilgilendirme yapılabilmesi,
4.Diğer idari kurum ve kuruluşlara mevzuattan doğan zorunluluk kapsamında bilgi verilmesi,
5.PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. nin sair faaliyetleri hakkında işçiye veya çalışana bilgi verilmesi ve kurumsal iletişimin sağlanması,
6.PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. her türlü yasal mevzuatlara göre faaliyetini yürütmesi için gerekli olan hukuki, mali, finansal ve idari işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması, 
7.Bilgi güvenliği sürecinin yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması,
8.Talep ve şikayetlerin alınması, yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması,
9.Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve bilgilendirilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. söz konusu kişisel verileri ve/veya özel nitelikli verileri; ilgili kişinin açık rızasının alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla veya ilgili kişi tarafından doldurulan form üzerinden işlemektedir. 

Söz konusu kişisel veriler; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,  ilgili mevzuat gereği ve diğer idari kurumlardan talep edilmesi, eğitim faaliyetlerine katılımının sağlanması,  kurumsal iletişimin sağlanması, iş kaydı işlemlerinin yürütülmesi, PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. nin faaliyeti kapsamında gerekli olan hukuki, mali, finansal ve idari işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması amaçları ile, İş Kanunu ve sair mevzuata göre yetkili olan diğer kurumlarla, şirketin faaliyetlerini yürütmek için birlikte çalıştığı sözleşmeli muhasebecisi ile şirketin sözleşmeli avukatı ile sözleşmeli iş güvenliği şirketi ve şirketin bilgi işlem departmanı ile paylaşılabilecektir. 

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. nin işlediği kişisel veriler mevzuatlar çerçevesinde işleme amacının ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinden sonra imha edilmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, tarafınızca düzenlenecek dilekçe aracılığı ile;

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Özgür Sokak No: 17 Partner Plaza  Ataşehir – İstanbul

 adresine yazılı olarak veya partnerteknik@partnerteknik.com  adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.  

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni sunulan hizmetlerin farklılaşması, yeni hizmetlerin sunulması ve yasal mevzuatlardan kaynaklı olarak revize edilmesi durumunda değiştirilecektir. 

Saygılarımızla. 

PARTNER TEKNİK GENEL MÜTEAHHİTLİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.


MERKEZ OFİS
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:17 Partner Plaza 34779 Ataşehir / İstanbul
partnerteknik@partnerteknik.com
T : +90 216 361 42 05 (Pbx)
F : +90 216 372 64 87
BİZİ TAKİP EDİN
Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.
HIZLI MENÜ
Tüm Hakları Partner Teknik Tarafından Saklıdır. © 2020